Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
De internetsite van Zeetours Cruises wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door Zeetours Cruises B.V.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze internetsite van Zeetours Cruises is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is.

Rechten
Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicenciëerd Zeetours Cruises b.v. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Zeetours Cruises. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Zeetours Cruises geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.  Zeetours Cruises besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Zeetours Cruises nooit aansprakelijk gesteld worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. Zeetours Cruises zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen disclaimer statement
Zeetours Cruises behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen. © Zeetours Cruises 2017.

Ma - Vr9:00 - 18:00

Zaterdag10:00 - 17:00

Zondag11:00 - 16:00

 

Wilt u langskomen? Graag, maak een afspraak!

Heeft u een vraag?

Onze medewerkers helpen u graag met uw vraag.

010 28 23 880